www.dbcoaching.nl
DB  coaching
DB
Home.Diensten.Coaching.Downloads.Links.Contact.
Welkom op de website van DB coaching

DB coaching is hèt coach- en adviesbureau voor begeleiding

op maat.

 

DB staat voor: De Basis

De Basis is wie je bent. Met jouw talenten, jouw mogelijkheden.

Jouw basis is het uitgangspunt voor DB coaching.

 

De expertise van DB coaching is opgedaan vanuit 30 jaar ervaring in het (speciaal) onderwijs (cluster 3 & cluster 4).

 

DB coaching biedt begeleiding aan:

- Kinderen (4-12 jarigen)

- Jongeren (12-18 jarigen)

- Jong volwassenen

- Ouders

- Leerkrachten, intern begeleiders, docenten, zorgcoördinatoren, (school- en andere) teams

 

DB coaching begeleiding kan:

- Thuis, middels inzet PGB

- Op school, middels inzet LGF

 

Waar gedacht wordt in mogelijkheden

worden altijd wegen gevonden!

 

 

© MeelManaged 2008
Mijn dag bestaat uit plaatjes.mp3

De tekst en muziek van het liedje “Mijn dag bestaat uit plaatjes” is afkomstig van Melanie van Dongen. Haar inspiratie is ontstaan vanuit haar werkveld als ervaren coach met de doelgroep jongeren met een autisme spectrum stoornis.  

Myra Versprille