www.dbcoaching.nl
DB  coaching
DB
Home.Diensten.Coaching.Downloads.Links.Contact.
Welkom op de website van DB coaching

DB coaching is hèt coach- en adviesbureau voor begeleiding

op maat.

 

DB staat voor: De Basis

De Basis is wie je bent. Met jouw talenten, jouw mogelijkheden.

Jouw basis is het uitgangspunt voor DB coaching.

 

De expertise van DB coaching is opgedaan vanuit 30 jaar ervaring in het (speciaal) onderwijs (cluster 3 & cluster 4).

 

DB coaching biedt begeleiding aan:

- Kinderen (4-12 jarigen)

- Jongeren (12-18 jarigen)

- Jong volwassenen

- Ouders

- Leerkrachten, intern begeleiders, docenten, zorgcoördinatoren, (school- en andere) teams

 

DB coaching begeleiding kan:

- Thuis, middels inzet PGB of middels eigen bekostiging.

- Op school, al dan niet in opdracht van het     samenwerkingsverband.

 

 

Waar gedacht wordt in mogelijkheden

worden altijd wegen gevonden!

 

 

Myra Versprille